• zajištění organizace ustavujících schůzí společenství vlastníků až po zápis společenství do rejstříku včetně:
  • vzorové stanovy společenství
  • pozvánky, prezenční listiny, hlasovací lístky
  • zajištění notáře
  • návrh na zápis SVJ do rejstříku SVJ
  • pomoc při uzavírání nájemních smluv
  • posouzení návrhu dodavatelských smluv
  • provádění kopírovacích prací
  • pronájem zasedacích prostor